971955_620384421327030_1159186068_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA971955_620384421327030_1159186068_n