970358_620384491327023_284015537_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA970358_620384491327023_284015537_n