1185730_620385014660304_2125797929_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1185730_620385014660304_2125797929_n