1185690_620390674659738_503969406_n

Podlaskie Centrum KRAV MAGA1185690_620390674659738_503969406_n