13. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA13. egz_14_06_2017