16. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA16. egz_14_06_2017