18. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA18. egz_14_06_2017