21. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA21. egz_14_06_2017