22. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA22. egz_14_06_2017