25. egz_14_06_2017

Podlaskie Centrum KRAV MAGA25. egz_14_06_2017