Profile

PROFILE TRENINGÓW UNITED KRAV MAGA

UNITED KRAV MAGA – sekcja dorosła

Regularne zajęcia w naszej szkole samoobrony, które podzielone są na grupy w zależności od stażu treningowego i posiadanego stopnia. Treningi prowadzone są metodą scenariuszową. Trenując u nas doświadczasz wszystkich możliwych ataków, które możesz spotkać na ulicy. Uczysz się reagować adekwatnie do sytuacji. W krótkim czasie zdobywasz wiedzę jak bronić się przed osoba agresywną i/lub uzbrojoną w nóż, pałkę i pistolet. Co pół roku następuje weryfikacja Twoich umiejętności w postaci egzaminu. Egzamin w naszej federacji jest ważnym elementem edukacyjnym i daje przejrzysty obraz Twoich umiejętności. Sekcja działa na zasadzie jednogodzinnych spotkań dwa razy w tygodniu.

KRAV MAGA KIDS

Specjalny profil KRAV MAGA stworzona, aby najmłodsi mieli świadomość wszystkich zagrożeń jakie mogą pojawić się na ich drodze. Umiały się zachować i znały procedury postępowania w niebezpiecznych sytuacjach. Nabrały większej pewności siebie i lepiej rozwinęły się motorycznie, fizycznie i psychicznie. Bezpieczny trening oparty jest o formy zabawowe – dzieciaki maja naprawdę dużą frajdę!!! Poza tym, że uczą się podejmowania decyzji w stresie uczą się również radzenia sobie z własnymi emocjami.
Zapraszamy dzieci w wieku KIDS (5-8 lat) i JUNIOR (9-12 lat).

KRAV MAGA TEENS

Sekcja młodzieżowa – ma na celu, aby młody człowiek  zrozumiał ograniczenia swojego ciała i umysłu i nabrał do tego pokory. Podniósł swoje umiejętności i kondycję fizyczną oraz najważniejsze: nauczył się bronić w takich miejscach jak ciemny zaułek, przystanek, autobus, klatka schodowa, szkoła, dyskoteka. Warto podkreślić, że dzięki treningowi Krav Maga Teens dzieci stają się pewniejsze siebie, nie ulegają łatwo naciskom grupy rówieśniczej, znajdują oparcie w samym sobie, nie uleganiu panice, jak i gdy zajdzie konieczność będą potrafiły wykorzystać umiejętności skutecznej samoobrony. Dzięki temu stają się bardziej zaradne i odpowiedzialne. Zapraszamy w wieku 13-16 lat

CQB KRAV MAGA

CQB – najtrudniejsze wyzwania starcia bojowego w zamkniętych przestrzeniach. Walka wręcz z użyciem wszelkich dostępnych broni. Realistyczny trening w kształcie dotychczas nigdzie nie oferowanym. Specjalne wyposażenie oraz najbardziej zaawansowane programy szkoleniowe. Programy tych szkoleń przygotowywane są przez krajowego szefa wyszkolenia Pana Tomasz Adamczyka, który od prawie 20 lat prowadzi szkolenia jednostek specjalnych na całym świecie. Teraz studenci Podlaskiego Centrum United Krav Maga mają szansę korzystać z tych doświadczeń. Ten profil realizujemy na seminariach oraz podczas letnich i zimowych zgrupowań.

CITY EXTREME

Profil specjalistyczny:
– trening w zurbanizowanym miejscu typu ulice, kluby, dyskoteki, autobusy…
– realne odwzorowanie sytuacji bardzo groźnych,
– różnorodne scenariusze z użyciem noży, kijów, broni palnej,
Sztandarowy nasz profil.
Tomasz Adamczyk – Prezydent United Krav Maga World Organisation jako PIERWSZY na świecie (22 lata temu) wprowadził tą koncepcje treningów najpierw dla WOJSKA POLSKIEGO, a potem dla grup cywilnych.
Projekt tak się przyjął, że obecnie już nikogo nie dziwi taka forma treningów. Wręcz wydaje się dzisiaj oczywista, stosowana przez różnorakie federacje różnych stylów i systemów walk.

SECURITY TECHNIQUES

Profil specjalistyczny:

Na tym szkoleniu skupimy się na największych zagrożeniach jakie mogą Cię spotkać na ulicy! Doświadczysz takich sytuacji, gdzie konwencjonalne metody NIE DZIAŁAJĄ, komendy i polecenia nie działają, dźwignie nie działają, agresor się nie słucha, broń się zacięła, kajdanek nie można założyć! Jesteś sam…
Będziesz miał do czynienia z najgorszym możliwym agresorem, na którego po raz kolejny „zwykłe” techniki są nieskuteczne! Twoje życie będzie zagrożone! Pokażemy Ci jak zachować się w sytuacji ataku agresora uzbrojonego w nóż, ostry długi przedmiot typu MACZETA, lub pistolet. To są ekstremalne zagrożenia i trzeba umieć użyć ekstremalnych środków. W programie:
– użycie technik interwencji i przymusu bezpośredniego,
– przekrojowe zapoznanie się z rodzajami dźwigni (obalanie mitów),
– techniki obezwładnienia agresywnego napastnika,
– użycie tonfy i kajdanek w obronie i ataku,
– pracę w parach i zespole,
– podstawy użycia broni palnej i obrona przed nią,
– wybrane aspekty prawne obrony koniecznej i środków przymusu bezpośredniego.

MILITARY TACTICAL

Profil specjalistyczny UNITED KRAV MAGA dedykowany zagadnieniom militarnym w kontekście techniczno-taktycznym. W różnych obszarach działania, głównie w zamkniętych lub ciasnych pomieszczeniach (CQB/CQC).
Dowiesz się tutaj:
-jak przetrwać w różnych miejscach globu,
-o szeroko pojętej zielonej taktyce,
-jak poruszać się z bronią długą,
-jak działać z grupą „czyścić pomieszczenia” (czarna taktyka),
-jak obronić się przed agresorem uzbrojonym w broń długą,
-jak eliminować napastnika według doktryny militarnej.
W ramach tego projektu Podlaskie Centrum United Krav Maga stworzyło elitarną białostocką grupę TACTICAL TEAM BIAŁYSTOK. Uczestnikami są wybrani studenci naszej szkoły, a materiał jest uzupełnieniem podstawowego szkolenia tactical i często jest jego rozszerzeniem o zaawansowane techniki militarne.

COUNTER TERRORISM

Zaawansowane szkolenia z zagrożeń terrorystycznych, które na co dzień są realizowane przez różne służby mundurowe w Polsce i na Świecie. Taktyka postępowania w przypadku ataku uzbrojonego szaleńca. Zdobywasz wiedzę jak przeżyć i jak ochronić siebie oraz bliskie nam osoby. Temat został opracowany w oparciu o program: KRAV MAGA MILITARY, KRAV MAGA LAW ENFORCEMENT, KRAV MAGA AIR MARSHALL, KRAV MAGA KNIFE FIGHTING. Bardzo dużo wiedzy operacyjnej. Praca w dużym stresie.

KNIFE FIGHT

Profil specjalistyczny dedykowany TYLKO studentom United Krav Maga i przedstawicielom służb mundurowych. W programie kursu kładziemy nacisk na przytomność umysłu i bezpieczeństwo.
Materiał obejmuje:
– kompleksowe techniki obronne przeciwko każdemu atakowi nożownika w różnych płaszczyznach,
– obrona przy pomocy noża,
– ataki nożem na newralgiczne punkty,
– walka nóż na nóż, nóż na kij, nóż na MACZETĘ,
– walka nożem w kontekście COUNTER TERRORISM.
Trenujemy w różnych miejscach i warunkach.
Aby wziąć udział w tym kursie należy przejść pozytywną weryfikację instruktora oraz mieć stopień minimum Defender 1.

 

LEAVE YOUR COMMENT

Podlaskie Centrum KRAV MAGAProfile