CZWAREK

Krav Maga Dorośli 2024
-
PORANNA GRUPA
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

BYSTRY i DZIELNY poziom 2
-
BYSTRY i DZIELNY poziom 2
TYGRYSY dzieci w wieku 5 - 8 lat kontynuujące

Krav Maga JUNIOR
-
JUNIOR
DZIKI (pasy żółty)
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

Krav Maga JUNIOR
-
JUNIOR
GEPARDY (pasy żółty) sala 2
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

KIDS BARANOWICKA
-
NOWA GRUPA KIDS
KIDS (5-8 lat) biały pas
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

Krav Maga JUNIOR
-
JUNIOR
LWY (pas niebieski - brązowy) sala 2

BYSTRY i DZIELNY poziom 2
-
BYSTRY i DZIELNY poziom 2
LWY dzieci w wieku 9-12 lat kontynuujące
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

JUNIOR BARANOWICKA
-
NOWA GRUPA JUNIOR
JUNIOR (9-12 lat) biały pas
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

Krav Maga JUNIOR
-
JUNIOR
NIEDŹWIEDZIE (pas zielony) sala 1
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

Krav Maga Dorośli 2024
-
NOWA GRUPA
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

MŁODZIEŻ BARANOWICKA
-
NOWA GRUPA MŁODZIEŻ
KADET (13-16 lat)
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

DOROŚLI BARANOWICKA
-
NOWA GRUPA DOROŚLI
DOROŚLI nowa grupa
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

MarcinCZWAREK