JUNIOR BARANOWICKA

Rozkład Czasowy Wydarzenia (2)

CZWAREK
-
NOWA GRUPA JUNIOR
JUNIOR (9-12 lat) biały pas
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

WTOREK
-
NOWA GRUPA JUNIOR
JUNIOR (9-12 lat) biały pas
Podlaskie Centrum KRAV MAGA

MarcinJUNIOR BARANOWICKA